PRIVAATSUSPOLIITIKA

Opes Kapital OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Klient annab müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Teenusepakkuja teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kliendile teenuse pakkumiseks.

Vajalikud andmed

  • kontaktandmed (sh sinu nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress) 

  • teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

  • klienditoe andmed

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Teenusepakkuja säilitab kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas andmekaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud teenuse kliendile saatmiseks.Teenusepakkuja võib kasutada kliendi isikuandmeid kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.

Kogutud isikuandmete muutmine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel info@taxifeer.ee

 

Säilitamine

Kliendi isikuandmeid säilitame kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida on kohustatud säilitada õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kontakt

Lisaküsimuste puhul võta ühendust läbi alloleva kontaktivormi, 

e-maili teel info@taxifeer.ee või helista E-R 10:00-18:00  +372 585 33 799 

 Suur-Patarei 9-19, 10415, Tallinn

Copyright © 2019 Taxifeer